“Volg jouw moreel kompas!”
Wendy Mittemeijer

Wendy Mittemeijer

Wendy Mittemeijer is een Nederlands publicist en opiniemaker op het gebied van gezondheid, wetenschap en levensbeschouwing. Mittemeijer vervulde jaren de rol van medisch ethisch kompas bij grote farmaceutische bedrijven. Daarvoor promoveerde zij op farmacogenetica en werkte zij 10 jaar als hersenonderzoeker. In 2020 werd zij bekend door haar ethische reflectie op het coronabeleid. Ook sprak zij zich uit tegen dwang, uitsluiting en censuur, en waarschuwde zij voor de toenemende macht van non-governmental organisaties zoals de WHO. Het leverde haar een tik op de vingers op vanuit de sector. Ook ondervond zij intimidaties en censuur op sociale media. Maar zij liet zich niet weerhouden. Sindsdien is haar missie om ethiek weer op tafel te krijgen en bruggen te slaan tussen samenleving, academie, en zorg. Haar kernwaarden zijn integriteit, zelfbeschikking en vrijheid van meningsuiting.

Deel mijn missie

Steun Wendy Mittemeijer

Draag bij aan ethiek en gezondheid

De vergaande medicalisering van onze samenleving vraagt om een ethische reflectie op de toekomst van onze gezondheidszorg. Het moet anders. Het kan anders. Positiever, menswaardiger en weerbaarder. Zonder angst, dwang en censuur. Mittemeijer heeft de overtuiging dat als mensen eerlijk geïnformeerd worden, zij beter in staat zijn om zelf te beslissen over hun gezondheid. Het gaat om maatwerk. De rol van overheden, ngo's en industrie zou bescheiden moeten zijn. Grondrechten en kernwaarden van ethisch verantwoorde zorg moeten weer centraal staan.

Mittemeijer wil mensen via de sociale en nieuwe media blijven informeren. Ook wil zij het platform www.ethiekenfarma.nl verder ontwikkelen en inzichten over gezondheid in de vorm van een boek uitbrengen. Tenslotte wil zij zich richten op onderzoeksjournalistiek (wob-onderzoek naar de censuurorganisatie in Nederland) en onderzoek doen naar medicatieveiligheid, het coronabeleid (pandemiewet), en de aanhoudende oversterfte. Haar bevindingen zullen gebundeld worden in een adviesrapport, dat zij zal aanbieden aan commissieleden van de corona-enquête.

Verandering begint bij inzicht, reflectie en rechtvaardigheid.
Om haar missie vrij en onafhankelijk te kunnen voltooien, vraagt zij nu om uw steun.
Want iemand moet het doen.

Draag bij aan ethiek en gezondheid

Ik draag bij

Lees mijn laatste publicaties

06/09/2023

Oproep van Wendy Mittemeijer

Het woord 'desinformatie' wordt misbruikt om het staatsnarratief te beschermen en alles dat dat bedreigt in de doofpot te stoppen. Het enige waar dit zal eindigen is in een totalitaire samenleving, waar mensen niet meer anders durven denken of voelen. Waar de staat bepaalt wat waar is. Dat wil toch niemand?

@MittemeijerOote on X
05/11/2023

Pathway to Censorship!

What exactly is disinformation and misinformation? Who is the ultimate 'Truth' beholder? How does this relate to the European Digital Services Act, which is often regarded as a censorship statute? The EU Commission appears to now have the authority to select which narratives may be disseminated and to provide the groundwork for others to be cancelled, shadow banned, or completely deplatformed.

PODCAST met Sam Brokken
01/02/2024

NRC vindt iets, maar weet niets

Long covid na vaccinatie is zeer zeldzaam, vindt NRC. Is dat zo zeldzaam? Dat weten we niet, want dat moet nog onderzocht worden. Er was geen lange termijn follow up bij de studies en helaas geen actieve monitoring van deze veel te snel toegelaten nieuwe mRNA injecties. Om hoeveel gedupeerden het gaat weten we niet. Maar wat zichtbaar is, is het topje van de ijsberg.

Volg Mittemeijer op LinkedIn

Bekijk mijn vlogs

Steunt u mijn missie?

Ik zou een donatie erg waarderen

Brons

3
per maand
  • Hiermee steunt u mijn missie om regelmatig mijn visie te delen over ethiek en gezondheid op sociale media. Hiervoor houd ik de actualiteit bij, filter ik de interessantste berichten uit mijn kennisnetwerk, en geef ik duiding vanuit mijn expertise.

Zilver

7
per maand
  • Hiermee steunt u mijn missie om kennis te delen over ethiek en gezondheid in onafhankelijke (media) platforms die gastblogs en/of optredens niet kunnen vergoeden. Mijn inzichten over gezondheid wil ik bundelen in een boek, dat terugblikt en vooruit kijkt.

Goud

11
per maand
  • Hiermee steunt u mijn missie om ethische misstanden te onderzoeken (bv censuur en dwang), deze aan de kaak te stellen en te stoppen. Met uw steun zal ik adviezen aanbieden aan beleidsmakers (gepland: rapport voor leden van de corona-enquêtecommissie ).

Eenmalige donatie

Are you a Creator too?

Join BackMe today!
Register now